Srbija zemlja sa svetlom budućnošću u oblasti nekretnina
Srbija, koja se nalazi u jugoistočnoj Evropi, zemlja je koja nudi veliki potencijal za ulaganje u infrastrukturni sektor. U isto vreme, zemlja je takođe postala od velikog interesa za investitore u ...
Opširnije
Kako je stambeno tržište nekretnina u Srbiji prošlo tokom pandemije Covida?
Covid deluje kao multiplikator za međunarodno tržište nekretnina. Globalni trend je jasno vidljiv. Visok državni dug, ne samo zbog programa potrošnje na Covid, doveo je mnoge zemlje u dužničku ...
Opširnije