Srbija zemlja sa svetlom budućnošću u oblasti nekretnina
iz kategorije Blog

Srbija, koja se nalazi u jugoistočnoj Evropi, zemlja je koja nudi veliki potencijal za ulaganje u infrastrukturni sektor. U isto vreme, zemlja je takođe postala od velikog interesa za investitore u nekretnine, ne samo zbog svog centralnog položaja u regionu Balkana, već i kao tranzitna zemlja za transport robe i ljudi iz Azije u Evropu. Građevinsko tržište u Srbiji, zajedno sa tržištem infrastrukture, koje je godinama bilo napušteno zbog rata, razvija se vrlo pozitivno uz pomoć međunarodnih organizacija, posebno EU. Potražnja za nekretninama stalno raste. Cene i prinosi ostaju atraktivni prema evropskim standardima.

U međuvremenu, zemlja je obezbedila važne preduslove: Srbija garantuje apsolutnu pravnu sigurnost stranom investitoru. Vlasnički položaj stranca u Srbiji je u osnovi siguran kao i položaj lokalnog vlasnika. Promena državljanstva, npr. u slučajevima kasnije naturalizacije uz propratno oslobađanje od srpskog državljanstva, ne dovodi do automatskog gubitka vlasništva nad nekretninom, jer za upise u zemljišne knjige nije potreban dokaz o državljanstvu. Dakle, nema ekonomskog nedostatka.
Srpsko tržište nekretnina nudi zanimljive prinose za širok spektar klasa nekretnina. Kancelarije ili komercijalne nekretnine, logistika, industrijski prostor, nekretnine za iznajmljivanje ili kuće u kojima žive vlasnici imaju različite prinose, koji se mogu menjati u zavisnosti od raspoloživosti. Interesovanje za ove klase imovine takođe se redovno menja u skladu sa kretanjima na tržištu.

Ključna prednost za strane investitore: holistička podrška u Srbiji.

Stranom investitoru je potrebna holistička podrška; ovo je jedini način da se osigura da on postigne svoje ciljeve investiranja i ne mora da preuzima rizike koje je moguće izbeći. Za strane investitore u nekretnine uvek se javljaju isti izazovi. Osim vrednovanja imovine, izbegavanja rizika, uključeni su i mnogi detalji: raznovrsnost lokalnih izvora informacija koje je potrebno konsultovati, mogući nedostatak jedinstvene ažurne karte koja se može konsultovati, nedostatak transparentnost u pogledu nameta na nekretnine ili pogrešno tumačenje vlasništva nad nekretninama doveli su do široko rasprostranjenih problema kupaca iz inostranstva u mnogim zemljama. Jezički problemi se takođe moraju rešavati iznova i iznova. Svakom stranom investitoru su potrebni sveobuhvatni saveti i pomoć oko mnogih detalja.

Holistička podrška profesionalne kompanije za nekretnine zahteva da oni analiziraju i znaju tačno interese i potrebe investitora.

Koja je strategija i ciljevi investitora? Koja su njegova očekivanja povratka i koje su mu druge potrebe? Kako treba oceniti investitora, kojoj vrsti investitora pripada - da li ima samo ekonomske interese, da li je njegova potreba za sigurnošću, na primer, ocenjena više od njegovih ciljeva povrata? Zašto želi da se preseli u inostranstvo i u Srbiju? Šta može sebi priuštiti finansijski? Koje su poreske implikacije? Gde želi da kupi? Kako želi da koristi imovinu? Koliko velika bi trebala biti njegova moguća kuća ili kancelarija? Koliko godina treba da ima nekretnina koju traži?

Za sva ova i slična pitanja mora se pronaći konkretan odgovor. Klijent se može sveobuhvatno savetovati samo ako su njegovi interesi i motivacije detaljno analizirani i poznati. Ovo ne mora uvek biti ekonomski motivisano.

U praksi to takođe znači da se moraju prepoznati mogućnosti i rizici na lokaciji i za objekat nekretnine. Analiza lokacije mora biti uključena u odluku o kupovini kako bi se ulaganje u nekretnine moglo idealno uskladiti. Trenutne analize tržišta i podaci takođe će moći investitoru pružiti sigurnost. Sveobuhvatna konsultacija takođe uključuje predstavljanje alternativa i ukazivanje na druge opcije. Savršena kompanija za nekretnine takođe će moći da savetuje i sveobuhvatno informiše klijenta o drugim pitanjima i oblastima. U ovom kontekstu, može se raditi o pitanjima kulture, običaja i tradicije ili pitanjima svakodnevnog života.

Profesionalna kompanija za nekretnine poput CNZ -a imaće prava rešenja za sve probleme. Za investitore se holistički vodi računa o detaljima u pravnim stvarima ili prevodima. Zajednički poslovi sa vlastima sa investitorom su nešto što se podrazumeva. Međutim, kompanija za nekretnine sa holističkim pristupom moći će da ispuni svoje zadatke samo ako se upoznala sa kulturom i interesima zemlje porekla investitora. Čak i investitori koji dolaze sa istog jezičkog područja i dalje mogu imati različit mentalitet i kulturu. Ako želite uspešno poslovati sa stranim investitorima, morate se prilagoditi njihovom mentalitetu. Stranom investitoru je odmah prijatno kada shvati da ga savetuju ljudi koji su se bavili njegovom zemljom porekla.
Cilj holističke kompanije za nekretnine neće biti samo zadovoljiti klijenta, već i premašiti njegova očekivanja. Pravi koncepti usluga i savetovanja budućnost su u industriji nekretnina.