Srbija zemlja sa visokim potencijalom
iz kategorije Blog

Korona ističe slabosti globalnih lanaca snabdevanja. Velike ekonomije poput Nemačke morale su priznati svoju veliku zavisnost od složenih veza snabdevanja sa neevropskim zemljama poput Kine. Čitave industrije imale su probleme sa snabdevanjem i proizvodnjom zbog velike zavisnosti od Kine.

Posebno za industrijski razvijene zemlje poput Nemačke, ovo iskustvo ih je navelo da se sve više okreću drugim regionima i zemljama. Traže se alternativni dobavljači izvan Kine, koji su takođe geografski bliži i mogu garantovati stabilne lance snabdevanja. Mnoge velike i male i srednje kompanije u velikim evropskim industrijskim zemljama koje vode politiku internacionalizacije preispituju svoje stare koncepte lokacije i traže nove lokacije.

U tom procesu se preispituju faktori lokacije, faktori koji odlučujuće određuju odluku o lokaciji. Fokus je na troškovnim prednostima u kvantifikovanim ulaznim faktorima kao što su porez, kapital, ljudski kapital sa odgovarajućim znanjem, infrastrukturom, sirovinama ili troškovima energije. Tržišni potencijal, obim tržišta, razvoj kupovne moći, rast tržišta i tržišni trendovi su prvenstveno strateški faktori lokacije. Politička i pravna stabilnost, administrativna pitanja, ekološki propisi ili inovativni kapaciteti takođe sve više dolaze u fokus.

U pogledu ovih faktora lokacije, Srbija igra centralnu ulogu na Zapadnom Balkanu kao lokacija za razvoj i proizvodnju. Konkurentni troškovi rada, raspoloživa radna snaga i dobra baza znanja za različite industrije mogu se pronaći u Srbiji. Politike pogodne za poslovanje podstiču domaće i strane investicione projekte.

Balkan je most između Evrope i Azije i Srbija ima centralnu poziciju u tome. Od 2000. godine, zemlja na Zapadnom Balkanu prolazi kroz proces transformacije iz socijalističke države u tržišno orijentisanu demokratiju.

Vlada Srbije suočena je sa velikim političkim, društvenim i ekonomskim izazovima. Ovo uključuje deficite u vladavini prava, visoku nezaposlenost i nedovoljnu zaposlenost, visok nivo siromaštva, pogoršan među grupama u nepovoljnom položaju, i odliv mozgova.

Proevropska linija vlade, njen interes za proširenje regionalne saradnje i njen uspeh u stabilizaciji državnih finansija otvaraju nove mogućnosti za državne investicije i povećavaju sigurnost za privatne investitore. Zemlja sve više postaje zanimljiva lokacija za ulaganje.

Strane direktne investicije (SDI) iznosile su 1,9 milijardi EUR u prvih devet meseci 2020. Tako je 60 % svih investicija na Zapadnom Balkanu stiglo u Srbiju, posebno iz zemalja Evropske unije.

Važan faktor lokacije je korporativni porez, koji je nizak u poređenju sa evropskim korporativnim porezom. Važan kriterijum za izbor Srbije kao mesta za ulaganje je stabilan kurs srpskog dinara, koji je vezan za evro. Drugi ključni faktor lokacije biće pre svega dostupnost dobro obučenog ljudskog kapitala. Posebno nemačke kompanije, koje sada imaju velikih problema u pronalaženju dobro obučenog osoblja, trebalo bi da usmere svoju pažnju na Srbiju. Zemlja je odlučila da uvede dualno stručno osposobljavanje po nemačkom, austrijskom i švajcarskom modelu. Srbija se zalaže za visoke inovacione kapacitete. Mnogi tehnološki preduzetnici osnovali su kompanije u Srbiji u poslednjih deset godina. Privreda Srbije se sve više razvija u razvojnu i proizvodnu lokaciju i u drugim oblastima, poput mobilnosti. Inovativna naselja i osnivanja kompanija menjaju sliku proširenog radnog stola i omogućavaju pozitivne izglede. Nema sumnje da ekonomski razvoj ostaje zavisan od međunarodnog razvoja. To takođe zavisi od daljeg razvoja pravne sigurnosti i ustavne uprave u zemlji. Proces pristupanja Evropskoj uniji, realizacija „mini-šengenskog prostora“ za usklađivanje sa standardima EU, važni su koraci u tom pogledu.