Zadovoljstvo nam je da predstavimo CNZ kao novu kompaniju u oblasti Prodaje i Savetovanja na trzistu nekretnina Srbije. Kompanija je posebno usredsredjena na nove rezidencijalne projekte i ima savetodavno odeljenje za projektno finansiranje koje podrzava i vodi investitore u Srbiji.

Bez obzira da li ste menadzer za razvoj nekretnina kome je potrebna posebna podrška za razvoj projekta ili investitor koji želi kupiti nekretninu, CNZ RE&A nudi snažan tim nezavisnih iskusnih stručnjaka koji pokrivaju većinu aspekata transakcije. Od tehničkih do administrativnih i finansijskih aspekata, pomažemo vam u definisanju strategije, pregovaranju o povoljnim finansijskim paketima i kolateralima u cilju optimizacije prihoda od vaših ulaganja.

 

Možemo vam posebno pomoći u pogledu sledećih aspekata dogovora:

 • Analiza studije izvodljivosti projekta sa finansijske tačke gledišta (izvodljivost finansijskih institucija)
 • Analiza vrednovanja projekta sa finansijske tačke gledišta (izvodljivost finansijskih institucija)
 • Sastanak sa programerom/investitorom radi razumevanja potreba projekta i njihovih očekivanja (stambeni, poslovni, maloprodajni, logistički i hotelski sektor)
 • Prezentacija opšteprihvaćenog stava banaka na osnovu studije izvodljivosti/vrednovanja i dalje analize, uključujući pretpostavljene DSCR proračune za potrebe banaka (uključujući izvodljivost programera/investitora na osnovu opšteprihvaćenih pretpostavki banaka)
 • Bliska saradnja sa klijentom u cilju predlaganja strukture finansiranja projekta i detaljnih DSCR proračuna, uključujući mogućnost sindikalnog / klupskog dogovora sa lokalnim i / ili stranim kreditorima (stambeni, poslovni, maloprodajni i hotelski sektor)
 • Savetovanje programera/investitora za kupovinu, izgradnju i zakup industrijskih objekata u Srbiji stranim kompanijama. Finansijski inženjering i optimizacija prihoda
 • Analiza portfolija banaka za kancelarijske, maloprodajne, stambene i logističke projekte, kao i hotele i mogućnosti finansiranja projekta
 • Konsultacije i podrška u vezi sa prezentacijom projekta bankama, uključujući pripremu PowerPoint prezentacija
 • Konsultovanje i podrška nakon prijema okvirnog lista termina od banke
 • Podrška u pogledu izbora i mogućeg angažovanja advokatske kancelarije za pregovore o kreditnoj dokumentaciji (uključujući obim posla)
 • Podrška u vezi sa predlozenim finansijskim i svakodnevnim obavezama programera/investitora prema nacrtu kreditne dokumentacije
 • Podrška u vezi sa ispunjenjem Uslova koji prethode isplati kredita i Uslova koji slede
 • Pracenje obaveza finansijskih i vremenskih klauzula programera/investitora prema konačnoj kreditnoj dokumentaciji tokom celog građevinskog i/ili investicionog kredita
 • Pracenje DSCR proracuna zasnovanih na stvarnim informacijama koje je klijent dao tokom gradjevinskog i/ili investicionog kredita
 • Podrška u pregovorima o povećanju zajma nakon završetka projekta
 • Podrška u vezi sa pristupom bankama u vezi sa kršenjem zaveta iz kreditne dokumentacije
 • Podrška u pregovorima o restrukturiranju ili refinansiranju kredita sa originalnom bank(om)ma
 • Ucestvovanje u svim aspektima stvaranja projekata, finansiranje (ako ih ima), razvoj i njihovo osiguranje, iznajmljivanje i prodaju
 • Savetovanje u vezi sa finansiranjem ili refinansiranjem hotela kojima upravljaju međunarodne kompanije

Preuzmite pismo za investitore.